Project name:

Sinf 80-årsjubileum

Project description:

Sinf, Svensk Industriförening fyllde 80 år under 2021 och firar med en jubileumslogotyp.